V & M plus Natuurgeneeskunde

Er is er maar één verantwoordelijk voor mijn geluk.....

Dat ben ik zelf!!

Extra informatie

Wie ben ik

Na jaren als verpleegkundige gewerkt te hebben heb ik het roer omgegooid en ben de driejarige opleiding voor lichaamsmassage bij Sonnevelt gaan volgen. Aansluitend heb ik nogmaals drie jaar de voetreflexplus opleiding bij Total Health gevolgd.

Sinds 2006 werk ik met veel plezier in m'n praktijk aan huis in Fazentenkamp.

content image

Kwaliteitsbewaking

Ik ben aangesloten bij het RBCZ, een overkoepelingsorgaan waar ik o.a. verzekerd ben voor het tuchtrecht.

Specialisaties en bijscholingen

Ik heb me gespecialiseerd in masage bij zwangerschap, massage bij allerlei hormoon gerelateerde problemen, zoals bijvoorbeeld overgangsklachten, maar ook het niet zwanger kunnen worden. Massage bij fibromyalgie. Massage bij kanker. Emmett Technique, zie behandelingen.

In april heb ik mijn diploma voor de medische basiskennis behaald en word ik ook vanaf 1 januari 2017 gewoon weer door de zorgverzekeraars vergoed.

content image

Kwaliteitsbewaking

Ik ben aangesloten bij beroepsverening FAGT. Dit houdt in dat ik geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Voor meer informatie kunt u kijken op www.fagt.org.

 

content image

Mocht u onverhoopt een klacht hebben en wij komen er samen niet uit kunt u zich wenden tot Quasir

www.quasir.nl

content image

Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Doordat ik aangesloten ben bij Stichting Zorggeschil voldoe ik aan de wettelijke plicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Zou ik dat niet zijn, dan ben ik in overtreding waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg mij een sanctie kan opleggen.